Verbetering van het werk,
het doorbreken van de huidige situatie,
tijdwinst en gemak, omzetgroei en een verbeterde werksfeer.

Persoonlijke ontwikkeling en groei

Het rendement

Personal coaching levert rendement op voor zowel werkgevers als werknemers. Er treedt een verbetering van het werk op, een doorbreking van de huidige situatie, er ontstaat tijdwinst en gemak (ik neem veel begeleiding uit handen), omzetgroei en een verbeterde werksfeer. Voor de individuele medewerker kun je denken in termen van persoonlijke ontwikkeling en groei, nieuwe (sociale) vaardigheden en toegenomen zelfvertrouwen. Of zoals een van mijn cliënten het ooit verwoordde: ‘Wat een simpele maar doeltreffende manier om naar mijn probleem te kijken. Daardoor is mijn probleem er niet meer.’

Herkenbare situaties

Zijn dit herkenbare situaties? Het loopt niet lekker met een van jouw managers, leidinggevenden, collega’s. Er zijn afspraken gemaakt, telkens weer. Zo gaan we het doen, zo zal het wel beter gaan. Maar de resultaten die je verwacht, blijven uit. Het lijkt wel of de manager, teamleider of collega blokkeert. Maar waardoor? Wat houdt hem of haar tegen? Je zoekt het antwoord op de vraag: ‘waar komt dit vandaan?
Inzicht biedt ruimte en oplossingen. En mijn personal coaching geeft dat inzicht. Verlaagt drempels. Biedt persoonlijke balans. En dat komt het werk ten goede. Komt jou als mens, als werknemer of als ondernemer ten goede. De output. De omzet. De sfeer. Een veranderingstraject met mij levert dan ook per definitie winst op. Jouw rendement.

Persoonlijke overtuigingen
activeren

Tri-fact is in 2004 opgericht door mij, Eugenie Mion (1968). Mijn doel is persoonlijke overtuigingen activeren. Mijn hart ligt in het helpen ontwikkelen van mensen. Dat kan door het aanleren van vaardigheden of attitudes. Maar ik behaal het meeste resultaat, wanneer ik persoonlijke overtuigingen activeer door het onderbewustzijn aan te spreken. Hierdoor komt een enorm potentieel vrij en zijn grote ontwikkelingen mogelijk. Mijn ervaring deed ik op bij een groot internationaal bedrijf waar ik verantwoordelijk was voor trainingen in de Benelux. Ook werkte ik als senior trainer bij een gerenommeerd trainingsbureau samen met diverse financiële instellingen, zakelijke dienstverleners en bouw- en logistieke bedrijven. Door deze contacten ben ik mij bewust geworden van het rendement van optimaal presterende mensen en zag ik het belang in van persoonlijke coaching en begeleiding.

Werkwijze

De werkwijze. Tri-fact coacht individueel. In de meeste gevallen krijg ik mijn opdrachten van werkgevers of HR-functionarissen, maar ook rechtstreeks van mensen die dat voor zichzelf wensen. Nadat ik over de problemen ben geïnformeerd, bereid ik mij voor op het kennismakingsgesprek. Daarin spreken we het vertrouwen in elkaar uit en komen de te bereiken doelen en de hoeveelheid beschikbare tijd en energie aan de orde. Met elkaar koppelen we dat terug aan de opdrachtgever, als daar sprake van is. Afhankelijk van de te halen doelen en de beginsituatie, bepaal ik vervolgens het aantal sessies wat nodig is. We spreken de frequenties van de sessies af. Dan gaan we het traject in en zoeken we naar antwoorden, vragen, drempels, oplossingen. Dat doen we op een locatie bij jou in de buurt. Ook thuis ben je voortdurend met het zoekproces bezig. Intussen houd ik eventueel je opdrachtgever op de hoogte van de voortgang. En na afloop evalueren we met alle betrokken partijen.

rendement-eugenie

Testimonials

  • Ik werk alle vele jaren samen met Eugenie. Als interim-manager bij een bank heb ik al vele malen gebruik gemaakt van haar diensten. Ook persoonlijk heeft zij mij geholpen waardoor ik ooit het besluit durfde te nemen voor het zelfstandig ondernemerschap. Eugenie heeft de natuurlijk gave om meteen een klik te hebben met medewerkers.

    Cor Willemse Interimmanager/bedrijvencoach
  • Op een zeer warme, respectvolle manier, maar ook door eerlijk en direct te zijn, heeft Eugenie mij het duwtje in de rug gegeven dat ik nodig had om de ‘berg’ die ik zag, over te gaan.

    Saskia van Rossum-Janssen Specialist Financiële Logistiek Rabobank Maas en Waal (ten tijde van de samenwerking)
  • Onder haar vakkundige leiding met veel professionaliteit en een lach heeft Eugenie gezorgd voor eenheid binnen ons team. Haar warmte en betrokkenheid zorgden voor een open sfeer waarin een ieder zich gekend voelde. Een heel fijn traject!

    Patricia Karman Manager Sales & Marketing, Cantorclin